Først ble det tatt spesielt grep her – nå har eieren solgt den til seg selv

foto