200 nye boliger, stort næringsområde og energistasjon. Nå avslører «Jakten»-Ingvar gigantplan.