Vil ha åtte boliger midt i boligfeltet. Slik kan det bli.