NTE økte inntektene med 132 millioner på tross av lave strømpriser