De trodde det skulle dabbe av: – Det har det ikke gjort