Denne bilen antas å være på veiene i 2025. Nå vises den fram i Trøndelag