Denne bedriften syvdoblet resultatet i 2020

Møbelbransjen som helhet utviklet seg med 15 til 20 prosent, ifølge styreleder Terje Johan Mork. Foto: ERLING SKJERVOLD