Et aksjeselskap basert i Inderøy kommune slettes fra Registeret