Kraftig innteksvekst for tømrer. Likevel ble tallene røde.