Denne bygda med 400 innbyggere omsetter for over én milliard årlig – forrykende comeback etter nedleggelsen

FollaCell i Follafoss sett ovenfra. I 2012 var det ingen garantier for at det fortsatt skulle være aktivitet her. FollaCell i Follafoss sett ovenfra. I 2012 var det ingen garantier for at det fortsatt skulle være aktivitet her. Foto: LEIF ARNE HOLME