Nortura la frem krisetall – gikk med 275 mill. i underskudd

foto