Dette er noe flere politiske partier har tatt til orde for, og i Hurdalsplattformen, som ble lagt frem onsdag klokka 14.00, gås det inn for at momsfritak for dyrere elbiler fjernes.

Regjeringen sier at de vil «sørge for en rettferdig klimapolitikk ved at det betales merverdiavgift på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler.»

Det betyr at elbil-kjøpere fra neste år må betale vanlig merverdiavgift på 25 prosent av den delen av kjøpsprisen som overgår 600.000 kroner. Innføringen er imidlertid ikke tidfestet i plattformen.

– Avgiftene på fossilbiler må økes like mye

Dette er noe SV, som brøt ut av regjeringssonderingene, også har sagt at de ønsker, ifølge NTB.

SVs Lars Haltbrekken mener imidlertid at momsinnføringen, slik den ser ut i Ap og Sps plattform, svekker elbil-satsingen.

– Det hadde vært greit hvis man sa at de fossile bilene skal bli minst tilsvarende dyrere. Men jeg ser ingen slik kobling. Det betyr at man svekker satsingen på elbil. Du må kombinere disse tingene, sier Haltbrekken til E24.

– Vi er også for moms på biler over 600.000 kroner, men da må du øke avgiftene på fossilbiler like mye. Det ser jeg ikke at de gjør, sier Haltbrekken.

Dette vil bremse elbilsalget

En fersk rapport fra TØI slår fast at «momsfritaket for personbiler har stor betydning for om og hvor raskt vi kan få ned klimagassutslippene fra personbiler», ifølge NTB.

TØI anslår at elbilsalget i 2030 vil bli 30–40 prosent lavere dersom det innføres moms på elbiler enn dersom momsfritaket videreføres.

Instituttet er klare på at lavere salg gir høyere utslipp og mener det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye personbiler i 2030 vil bli omtrent dobbelt så høyt med elbilmoms som uten. De påpeker at innføring av moms vil slå mindre negativt ut når elbilene har nådd en høy markedsandel.

Elbilene dominerer per i dag nybilsalget, men utgjør fortsatt bare rundt 14 prosent av den totale personbilparken.