Foretaksregisteret: Ny virksomhet – Tor Erik Arntsen