Inntektene til Nord - Auto Import AS bare vokser, viser regnskapet