Øremerker 100 millioner til gjenåpningen av Midt-Norge

foto