Økte inntektene med nesten 20 mill. i «koronaåret»