Kringla Friluftsbarnehage AS var blant bransjevinnerne i Steinkjer i 2022

foto