Inntektene til Strudal AS bare vokser, viser regnskapet