Med flere gigantprosjekter, ser 2023 lyst ut for entreprenøren: – Det er nok å gjøre

foto