Har i 125 år har vært markedsledende – selv om traktoren ble en flopp