Y. Sakshaug Holding AS – nytt aksjeselskap i Steinkjer kommune