Ved utgangen av juli er det 10.356 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak i Trøndelag, noe som utgjør 4,2 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Dette er en nedgang på 6 378 personer siden juli i fjor, og 1.004 færre enn i forrige måned, skriver NAV Trøndelag i en pressemelding.

– Selv om vi ser en liten økning i helt ledige i juli, så er det flere positive trekk i utviklingen i fylket. Antall deltidsledige har stor nedgang og ledigheten for de under 30 år går ned. Vi ser at ungdomsledigheten nå er tilbake på samme nivå som før pandemien. I juli i år er helt ledige i denne gruppa på 2,5 prosent, det samme som i juli 2019, sier May Beate Haugan, fungerende NAV-direktør i Trøndelag, i pressemeldingen.

Langtidsledige bekymrer

Tallene viser derimot at antallet arbeidsledige går opp blant aldersgruppene over 30 år, mens den går ned blant de under 30, sammenlignet med juni.

– Det bekymringsfulle er fortsatt langtidsledigheten. Av de helt ledige i juli har 33 prosent vært helt ledig over 26 uker, mens 14 prosent av de helt ledige har vært helt ledig lenger enn ett år. Vi ser også at halvparten av de over 60 år er langtidsledige, sier Haugan.

Siden juni er det en økning i antall helt ledige med 196 personer i fylket, mens antall delvis ledige har en stor nedgang med 1 029 personer. Det er også en nedgang i antall personer på tiltak. Ved utgangen av juli er det 2 717 permitterte, dette er 612 færre enn juni måned.

179 færre helt ledige i Steinkjer siden juli 2020

I Trøndelag var det i juli 5 672 (2,3 prosent) helt ledige, 3 870 (1,6 prosent) delvis ledige og 814 (0,3 prosent) arbeidssøkere på tiltak. Steinkjer ligger noe over fylkesgjennomsnittet for helt ledige, med 2,6 prosent, mens kommunen ligger på gjennomsnittet i de andre gruppene. I Inderøy er det en litt mindre andel av arbeidsstyrken som er helt ledig, med 1,9 prosent. Ellers ligger også Inderøy rundt snittet.

Halvparten av kommunene i Trøndelag har en ledighet under 2 prosent. Mens 35 kommuner har en ledighet lavere enn 3 prosent. Andelen helt ledige av arbeidsstyrken er lavest i kommunene Høylandet (0,2 prosent), Lierne (0,3 prosent) og Tydal (0,9 prosent). Høyest ledighet finner vi i Meråker (3,8 prosent), Namsskogan (3,4 prosent) og Flatanger (3,0 prosent).

I Steinkjer er det nå registrert 316 helt ledige, en nedgang på 179 fra juli i fjor, da det var registrert 495 helt ledige i kommunen.

Andel av arbeidsstyrken som er arbeidsledige fordelt på utvalgte kommuner:

  • Trondheim 2,5 prosent

  • Steinkjer 2,6 prosent

  • Inderøy 1,9 prosent

  • Stjørdal 2,6 prosent

  • Levanger 2,2 prosent

  • Verdal 2,9 prosent

  • Namsos 2,2 prosent

  • Orkland 1,8 prosent

  • Melhus 2,3 prosent

  • Trøndelag totalt: 2,3 prosent