Mens den ene butikken havnet på rett side av streken, krympet inntektene til den andre

foto