Slik gikk det med Fredrikkes AS, ifølge 2023-regnskapet