Vant storkontrakt på 140 mill.

Kontrakten for betongelementer er på hele 140 millioner kroner, når verdens største settefiskanlegg skal etableres på Tjuin.

Arnt Ove Amdal, Overhalla Betongbygg og Alexander Korssund, Consto. Arnt Ove Amdal, Overhalla Betongbygg og Alexander Korssund, Consto. Foto: OVERHALLA BETONGBYGG

Forrige uke signerte Overhalla Betongbygg kontrakt med hovedentreprenør Consto, i Salmars unike Tjuin-prosjekt i Steinkjer.

Kontrakten er altså på nærmere 140 millioner kroner og består av konstruksjon, produksjon og montering av til sammen 2365 betongelementer, hvorav 38 smoltkar, såkalte RAS – løsninger og ca 4600 kvadratmeter med hulldekker, melder Overhalla i en pressemelding.

Oppdrettsanlegget på Tjuin er Salmar sitt nyeste anlegg og er et komplekst og moderne anlegg med innovative løsninger.

Viktig kontrakt

Administrerende direktør i Overhalla Betongbygg, Arnt Ove Amdal, gleder seg over avtalen med Consto og Salmar:

– Dette er en svært viktig kontrakt for oss og en bekreftelse på at vi gjør noe riktig i dette markedet. Vi har gjennom flere store prosjekter utviklet oss videre og hele tiden drevet kontinuerlig forbedring og vi ser nå frem imot å levere Overhalla – konseptet i vårt nærområde, sier Amdal.

Det er Consto-konsernets selskap Consto Midt-Norge som har fått hovedentreprisen på prosjektet og sammen med Salmar har de valgt å gå for lokal leveranse av betongelementer.

– I tillegg er vårt egenutviklede konsept arealbesparende og i et materiale som er driftssikkert og vedlikeholdsvennlig. Siden vi har produksjonslokaler både i Overhalla og Verdal er vi også med på å bidra til et bærekraftig bygg, med korte transportavstander og gode samfunnsøkonomiske ringvirkninger. Vi er glade for at både Consto og Salmar ser disse fordelene, avslutter Amdal.

Store ringvirkninger

– Det er veldig gledelig å kunne konstatere at det lokale næringslivet har kompetanse og kapasitet til å delta i dette store og komplekse prosjektet, og vi ser frem til et godt samarbeid med Overhalla Betongbygg, sier Alexander Korssund, Constos leder for prosjektet.

– Samlet vil denne utbyggingen gi store lokale ringvirkninger i form av kjøp av varer og tjenester. På det meste vil 150 mann delta i byggingen av oppdrettsanlegget, sier Korssund.

Settefiskanlegget er planlagt med totalt 17 000 kvadratmeter, som i størrelse vil bli verdens største landbaserte settefiskanlegg. Consto. Overhalla Betongbygg har fått kontrakt på første byggetrinn.