Seks nye AS og ENK – her er de som har startet opp