Tomme busser kjører forbi holdeplasser: – Folk river seg jo i håret