Kaffelars Garnvik – nytt selskap i Steinkjer kommune