Satset stort på å selge utstyr. Siste året doblet selskapet seg.