Lover flere kontroller: – De som fisker ulovlig, stjeler fra fellesskapet

Laksefisket er i gang i store deler av landet. Statens naturoppsyn intensiverer oppsynet, og vil formidle resultater fra kontroll på Twitter.

SNO intensiverer lakseoppsynet i samarbeid med politiet, Fiskeridirektoratet og Kystvakta. SNO intensiverer lakseoppsynet i samarbeid med politiet, Fiskeridirektoratet og Kystvakta. Foto: SNO

– De som fisker ulovlig, stjeler fra fellesskapet. Dette er miljøkriminalitet som kan ha store konsekvenser for sårbare villaksstammerNå intensiverer vi kontrollen på fisket langs hele kysten i samarbeid med politiet, Fiskeridirektoratet og Kystvakta, sier Morten Kjørstad, direktør for Statens naturoppsyn (SNO) i en pressemelding.

Resultater fra kontroller vil bli lagt ut på Miljødirektoratets twitterkonto.

Nye regler for laksefiske

I år ble det vedtatt nye regler for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i elv og sjø. Blant annet er antallet elver som er åpnet for fiske redusert fra 1030 til 440.

Bakgrunnen for regelendringen er å beskytte sårbare laksebestander mot overbeskatning, og for å sikre grunnlaget for et høstbart overskudd også i framtiden, melder SNO. Norge har et særlig ansvar for forvaltning av villaksen, og mange laksebestander i Norge er truet.

Ugreit

– Basert på antall tips og tilbakemeldinger vi har fått hittil, er det tydelig at folk synes at ulovlig fiske er ugreit. Vi oppfordrer alle til å tipse Miljødirektoratet eller politiet hvis de oppdager mulig ulovlig fiske, sier Kjørstad.