Gis tillatelse til å rive omstridt, historisk bygg

Huset markert med tallet 4 er selve bolighuset på Haugtun. Steinkjer24 har lagt på en rød ring.