Regnskapet til hotellet er klart. Pilene peker oppover.

foto