Varsler storstreik: 521 ansatte i Steinkjer-bedrift kan bli tatt ut