Inntektene til Reko Eiendom AS bare vokser, viser regnskapet

foto