Røde tall for YSH Boligventilasjon og Service AS i 2023