– Vil være de store aktørene som drar nytte av avgiftsreduksjonen

Foto: Leif Arne Holme