Nå er denne unike boligen overdratt. Sjekk hvilke eiendommer som har skiftet eier.

foto