Nyetableringer i næringslivet: Regnskapsføring og holdingselskap