Nyetableringer i næringslivet: Regnskapsføring og holdingselskap

foto