Denne boligen stormer inn på topplisten i Steinkjer kommune siste måneden