Dette Mære-småbruket gikk for nesten fem millioner

foto