Jønnemsklumpen 1 har fått nye eiere. Dette kostet fritidseiendommen.