De nye eierne punget ut med 1.525.000 for eiendom i Malm

foto