Hytta i Inderøy gikk for 500.000 kroner. Sammenlign med andre salg i nærhet.