Hele listen: Så mange millioner kostet den dyreste leiligheten i Inderøy siste året