Listen: 6.500.000 kroner for det dyreste huset i Steinkjer siste måneden