Fritidseiendom i Inderøy kommune kjøpt for 1.700.000 kroner