Kjøperen la 1.500.000 kroner på bordet for bolig i Steinkjer kommune