Boligen stormer inn på topplisten i Inderøy kommune siste måneden