Steinkjer kommune og Steinkjer Næringsselskap går sammen for å lage et tilbud til Panasonic, Equinor og Hydro som viser mulighetene for en batterifabrikk i Steinkjer. Illustrasjonsbilde Norsk Hydro. Foto: Bård Gudim AS

Kampen om batterifabrikken:

Det er kanskje ikke helt som du tror. Dette skal fabrikken produsere

Panasonic, Equinor og Hydro utforsker i disse dager markedet for å etablere en batterifabrikk i Norge. Fabrikken vil produsere oppladbare batteri, som ofte brukes i elbiler.

Fabrikken, som vil medføre inntil 2000 nye arbeidsplasser, skal produsere batterier som leveres til det europeiske markedet for elektriske kjøretøy, samt til andre bruksområder.

Steinkjer har satt sammen en prosjektgruppe som er godt i gang med arbeidet, og de kunne tidligere fortelle Steinkjer24 at de hadde funnet en mulig lokasjon.

Batteriene som skal produseres er litiumbatterier, og er en type oppladbare batteri med høy energieffektivitet. Oppladbare batterier kan lades opp til 1000 ganger og er derfor klart mer miljøvennlig enn engangsbatterier.

Forventer økt batteriproduksjon

De tre partnerne ønsker å bane vei for en robust og bærekraftig batterivirksomhet i Norge. Og legger vekt på at elektrifisering er et grunnleggende element i den europeiske omleggingen til å nå netto nullutslipp i 2050.

– Vi forventer at batteriproduksjonen vil vokse raskt som en løsning på verdens største utfordring, klimaendringen, fortalte Arvid Moss, konserndirektør for Energi og bedriftsutvikling i Hydro til Equinor tidligere i høst.

Selskapene har som mål å være ledende i energiomleggingen både i Norge og i Europa.

– Dette samarbeidet kombinerer Panasonics posisjon som et nyskapende teknologiselskap og en leder innen litium-ion-batterier, med den store industrielle erfaringen til Equinor og Hydro, som begge er sterke globale aktører, uttalte Mototsugu Sato, konserndirektør i Panasonic.

Ønsker ikke å være avhengig av import

Bilindustrien sysselsetter omtrent 12 prosent av alle mennesker i Europa direkte og indirekte, og EU ønsker ikke at bilindustrien skal være avhengig av å importere batterier fra Asia. Derfor ses det på mer lokale muligheter for slik produksjon.

Hydro har kjennskap til bilindustrien og hevder at EUs nødskrik om mangelen på egen batteriproduksjon kan åpne opp for et enormt marked.

– Produksjon av battericeller er et godt komplement til det vi allerede driver med, sier informasjonsdirektør i Hydro, Halvor Molland, til Teknisk ukeblad.

Det finnes mye batterikompetanse i Norge. Både IFE, Sintef, NTNU og andre miljøer har jobbet lenge innenfor dette fagfeltet.