Torsdag skal formannskapet ta stilling til om Steinkjer kommune skal bruke 250.000 kroner på å få på plass mer næringsareal. Fra venstre Christine Agdestein (H), Bjørn Ludvig Bergsmo (Sp), Anne Berit Lein (Sp) og Øystein Bjørnes (H). Foto: Leif Arne Holme

Kampen om batterifabrikken:

Pøser inn penger i kampen om storstilt industrietablering

Kommunedirektøren vil bruke 250.000 kroner for å frigjøre og få på plass mer næringsareal i Steinkjer kommune.

Steinkjer kommune og Steinkjer Næringsselskap, med Jacob Br. Almlid i spissen, jobber på spreng med å spikre sammen et «tilbud» til Hydro, Equinor og Panasonic. De tre selskapene har utfordret norske kommuner til å komme med mulige lokasjoner for en ny batterifabrikk, men det følger med en omfattende kravliste.

Mangler næringsareal

Den mest åpenbare utfordringen er å finne næringsareal på inntil 1.000 dekar til en eventuell batterifabrikk. Det gjelder ikke minst i Steinkjer som mangler ledig næringsareal.

Det pågår arbeid med et nytt næringsareal på Asphaugen og det er planer om å utvide Malm næringspark (Tjuin).

For å være med i kampen om etablering av batterifabrikken, og inntil 2000 arbeidsplasser, settes det nå fart i arbeidet. Kommunedirektøren ønsker å bruke 250.000 kroner fra kommunalt næringsfondet «for å frigjøre og få på plass mer næringsareal i Steinkjer kommune».

Videre påpeker kommunedirektøren at «uavhengig av en eventuell etablering av batterifabrikk har Steinkjer kommune behov for å raskt få på plass mer næringsareal».

Den største utfordringen

Jacob Br. Almlid, seniorrådgiver i Steinkjer Næringsselskap, leder prosjektgruppen som arbeider med «tilbudet» fra Steinkjer kommune som må være ferdig til 28. januar.

– En mulig etablering av batterivirksomhet i Norge vil være en stor industrietablering. Sentralt i dette arbeidet er å identifisere mulige lokasjoner for hvor konkurransedyktig industriell virksomhet kan etableres, skriver Almlid i et notat til formannskapet.

Hvor en eventuell batterifabrikk på inntil 1.000 dekar kan plasseres, er et sentralt spørsmål i arbeidet som pågår.

– De største utfordringene er kanskje knyttet til arealstatus og tilgangen til elektrisk kraft (anslått behov i fase 1 er 100 MW), skriver Almlid.

Formannskapet i Steinkjer behandler saken torsdag.